Inici del Contingut

Treball final

Treball Fi de Máster (20 ECTS) (normativa). Projecte experimental a desenvolupar en camp o laboratori a la UdL, la UJI, altres institucions públiques, o també empreses prèviament concertades.

Criteris d'avaluació del TFM

 

Pràctiques externes obligatòries

El pla d'estudis d'aquest màster no contempla pràctiques externes obligatòries.

Pràctiques externes extracurriculars

Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014