Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Protecció Integrada de Cultius     SegellAcreditacioAQU_MPICultius_ca

El màster interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 2007-2008, i a partir de 2009 s’ofereix conjuntament amb la Universitat Jaume I, i des del 2013 també conjuntament amb la Universitat de Girona. També participa en el màster la universitat Politècnica de Catalunya. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

El Màster en Protecció Integrada de Cultius ofereix als estudiants una formació en els àmbits de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi, de les dues universitats, amb la participació de 15 a 20 professors invitats d’altres universitats catalanes, espanyoles i estrangeres cada any.

Full informatiu del màster

 

Universitats col·laboradores

UJI     UdG UPC