Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Protecció Integrada de Cultius     SegellAcreditacioAQU_MPICultius_ca

El Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 2007-2008 i actualment s’ofereix conjuntament amb la Universitat Jaume I i la Universitat de Girona i la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

El Màster en Protecció Integrada de Cultius ofereix als estudiants una formació en Sanitat Vegetal en els àmbits de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. El màster ofereix diferents assignatures optatives per a què els seus estudiants acabin amb una formació orientada a l’exercici professional o amb una formació orientada a la carrera investigadora. En els dos casos, els titulats obtenen el reconeixement com assessors de protecció integrada.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats esmentades i per 15 - 20 professors invitats d’altres universitats catalanes, espanyoles i estrangeres cada any.

Full informatiu del màster

 

Universitats col·laboradores

UJI     UdG UPC

true