Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Protecció Integrada de Cultius    

El màster interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 2007-2008, i a partir de 2009 s’ofereix conjuntament amb la Universitat Jaume I, i des del 2013 també conjuntament amb la Universitat de Girona. També participa en el màster la universitat Politècnica de Catalunya. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

El Màster en Protecció Integrada de Cultius ofereix als estudiants una formació en els àmbits de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi, de les dues universitats, amb la participació de 15 a 20 professors invitats d’altres universitats catalanes, espanyoles i estrangeres cada any.

Full informatiu del màster

 

Universitats col·laboradores

UJI     UdG UPC